top of page
Saxophone
Search
  • Marika Koivu

Pesäpallossa voitamme aina

Me olemme aina kilpailleet ruotsin ja ruotsalaisten kanssa. Me suomalaiset vertailemme itseämme ruotsalaisiin. Vertaavatko ruotsalaiset itseänsä meihin? En usko. Sillä, jos vertaisivat, he eivät olisi meitä aina askeleen edellä. Emme niinkään kilpaile taloudessa, politiikassa tai esimerkiksi kansainvälisissä suhteissa. Me kilpailemme urheilussa, sillä ur

heilu on ainoa oikea paremmuuden mittari.


Miksi ruotsalaiset pärjäävät meitä suomalaisia paremmin? Ruotsalaiset ovat rentoja ja heidän elämänsä vaikuttaa olevan helpompaa kuin meidän. Ehkä Ruotsissa paistaa enemmän aurinko. Heillä on prinsessoja. Emme voita Ruotsia näihin argumentteihin vastaamalla, joten tehkäämme enemmän maaleja, juoskaamme lujempaa ja hypätkäämme korkeammalle kuin ruotsalaiset. Venäjälle häviämme aina, Norjalaisille hiihdossa valitettavan usein, mutta Ruotsille emme saa hävitä koskaan.


Tavallaan ruotsalaisuus tuntuu valtavan kotoiselta ja mukavalta. Jos Suomella ei olisi Ruotsia niin kuka meidän rakas vastustaja sitten olisi? Meillä ei ole yhtään niin rakasta naapuria kuin Ruotsi, eikä meillä ole yhtään niin sopivaa kirittäjää kuin Ruotsi. Oikeastaan taidamme olla kiitollisuuden velassa Ruotsille, sillä usein kilpailutilanteessa ihminen pystyy parhaimpaansa. Kiitos Ruotsi, että me olemme jatkuvasti kilpailutilanteessa.


Niin kuin Tuomas Kyrökin Urheilukirjassaan toteaa, me suomalaiset olemme raatajia. Me emme turhasta nauti. Ruotsalaiset kyllä nauttivat, joten ehkä meidän on yritettävä voittaa ruotsalaiset myös tässä. Jos ruotsalaisten elämän asenteella (joka on kevyempi kuin meidän) on syy-seuraus -suhde ruotsalaisten urheilusaavutuksiin, niin meidän on ehdottomasti aloitettava nautiskelu ja potkittava palloa vasta sen jälkeen. Ruotsalainen jääkiekkovalmentajakin Curre Lindström johdatti Suomen MM-kullalle rennoin ottein, nautiskellen.


Uskon, että tulevaisuudessa me löydämme lajit joista selviämme voittajina, mutta onko voittaminen loppujen lopuksi edes tärkeää? Emme ehkä pärjää jalkapallossa, mutta mitä sitten? Pesäpallossa voitamme aina.Marika

bottom of page