top of page
Saxophone
Search
  • Marika Koivu

Markkinoinnista lääke menestykseen

Bloggaaja on edelleen ja hengittää markkinointia näin pienen irtioton jälkeenkin.


Kiireet on toistaiseksi kesytetty ja mietinnässä on markkinoinnin suhde yrityksen menestykseen. Onko olemassa markkinoinnin tapoja, jotka takaavat menestyksen?Menestykseen vaaditaan laatua, niin tuotteissa kuin palveluissakin. Toinen yritys saavuttaa halutun menestyksen halvan hinnan avulla ja toinen puolestaan lyö voitoiksi suurella markkinaosuudella. Menestymiseen tarvitaan innovaatioita, tuotekehitystä, jotain uutta,

lainattua, vanhaa ja sinistä. Lipsahti menestyneen avioliiton resepti.


Menestyt, jos yllätät asiakkaan ja ylität asiakkaan odotukset. Menestyt, jos olet rohkea ja kipuat kasvaville markkinoille. Väitän, että erottuakseen muista, yritys tarvitsee enemmän kuin yhden erottuvan tekijän. Markkinointiratkaisut tulee koostua omista, yritykselle suunnitelluista, sille ominaisista piirteistä ja toiminnoista. Väitän, että se ei riitä, jos yritys tekee jotain hiukan paremmin kuin sen kilpailija, jos se tekee samoja toimintoja kilpailijan kanssa.


Sekava soppa, jonka pointti tulee tässä: Onko yrityksellä strategiaa, jos se pyrkii tekemään kilpailijansa toimet paremmin? Eli toteuttaako yritys tällöin kilpailijansa strategiaa ja onko se kilpailijaansa vain operatiivisesti parempi? Operatiivinen tehokkuus ei ole strategista neroutta, vaan jotain, mikä jää lopulta jalkoihin.


Miten markkinointia voitaisiin suunnitella menestymisen unelmaa tukevaksi? Ja taas pukkaa listaa.


1. Aloittava yritys panostaa tietenkin asiakashankintaan. Tämän jälkeen panosta asiakkaiden huolenpitoon.


2. Hinnoittele tavoitteellisesti, älä kustannuksiin ja katemarginaaliin perustuen.


3. Yhtenäistä markkinointi. Tee markkinoinnista kokonaisuus.


4. Vastaa tuotteella tai palvelulla asiakkaan tarpeeseen ja ymmärrä niitä. Älä vain myy myymisen ilosta.


5. Markkinoi asiakkaalle, jolle pyrit tuottamaan ylivertaista arvoa.Marika

bottom of page