Etsi
  • Marika Niemi

Maastoutunut myyjä asiakasmarkkinoinnin ytimessä

Tämähän tulee jo korvista ulos ja hyvä niin, sillä saakin tulla. Nimittäin digitalaisuus on se, mikä tuo mahdollisuuksia yrityksille hyödyntää uutta teknologiaa jokaisessa asiakkaan ostoprosessin vaiheessa. Lähes joka Erkillä ja Ilpolla on oma mobiililaite, johon ovela yritys voi ujuttaa muistutuksen itsestään esimerkiksi sijaintitietoja hyödyntämällä. Aika usealla Ullalla ja monella Martilla on myös internetin ihmeellinen maailma sekä sähköposti käytössään. Ostohistorian perusteella sitten vain mainostamaan, digitaalisuuden aallonharjalla, kun kerta ollaan ja eletään.Monikanavamarkkinoinnista. Jotta me ymmärrämme asiakastamme, meidän tulee lähestyä asiakasta jokaisesta kulmasta ja tietää, mitä asiakas tekee eri kanavissa. Ja näissä kanavissa, missä asiakas tekee, me yritykset toimimme samalla tavalla, vaikka asiakas puuhaisi ties mitä ja sitä sun tätä. Promootiot, jotka lävistävät useita kanavia samanaikaisesti saavuttaen asiakkaan samalla tavalla monissa eri kanavissa, ovat tehokkaita. Sillä, jos jollain jäädään mieleen.


Asiakasmarkkinointiin kuuluvat myös myymälän ilmapiiri- ja designtekijät. Eri ostotehtävissä olevien asiakassegmenttien tarpeisiin voidaan suunnitella erilaisia ratkaisuja, vaikka kauppaa kaupan sisälle, jos asiakas siitä hyötyy ja saa arvoa. Tämä design ja ilmapiiri tulee huomioida myös yrityksen internetsivuilla – sivutkin voidaan suunnitella niin, että ne tukevat asiakkaan ostokäyttäytymistä.


Entä tavararyhmienhallinta ja tuotteiden esillepano? Tänä Trumpin ja Tinderin aikana, tässäkin voidaan hyödyntää teknologiaa tai sitten vähittäiskaupan maastoutunut myyjä voi tarkkailla asiakkaiden liikkumista liikkeessä kuin tonttu konsanaan ja kehittää tämän perusteella uusia ratkaisuja hylly- ja myymälätilan hallintaan.


Asiakasmarkkinoinnissa meitä kiinnostaa myös sen tunnusluvut sekä mittaristot. Seikkaileeko asiakas verkkokaupassa aikaa kuluttaakseen, klikkaileeko ostoskoriin ja jättää sinne odottamaan palkkapäivää vai tietääkö asiakas, mitä haluaa ja suit sait sukkelaan ostaa ja palauttaa viikon päästä? Onko asiakas suunnitellut ostoksensa vai ostaako asiakas impulssi ostoksia? Mitata ja miettiä kannattaa, jotta tiedetään kuka asiakkaista ostaa tarpeeseen ja kuka asiakkaista ostaa, kun tarpeeksi usein tuote hyppää ruudulle ja muistuttaa itsestään.Oletteko tulleet ajatelleeksi sitä, että valmistajayritys ja vähittäiskauppa voivat todella hyötyä toisistaan, jos heidän välillään on tiivistä yhteistyötä? Yhteistyö on erityisen mehukkaan hedelmän hedelmällistä, jos tahot jakavat tietoa toisilleen, vaikka yhteisen datan avulla. Nämä tahot voivat ja kykenevät tuottamaan yhdessä arvoa asiakkaalle. Tässä esimerkki: valmistajayrityksellä on mobiilisovellus (koska digitalisaatio), jonka kautta asiakkaat voivat löytää yrityksen tuotteita myyvän vähittäiskaupan. Ja jälleen markkinointiviestit saadaan kohdennettua. Asiakaskupongit löytävät oikeat asiakkaat ja promootiot on suunnattu oikeaan länteen eikä väärään itään.Se asiakasmarkkinoinnista.


Marika

0 kommenttia