Etsi
  • Marika Niemi

Brändiasiaa

Brändi on mielikuva ja brändin markkinointi on mielikuvamarkkinointia. Brändi helpottaa asiakkaan valintaa. Yrityksen, tuotteen tai palvelun tuomaan mielikuvaan tuodaan pitkäjänteisesti tekijöitä, jotka ruokkivat kohderyhmän motiiveja sekä tarve- ja arvomaailmaa. Brändi erottuu kilpailijoistaan ja se tunnistetaan.
BOOM!


Siinä teille brändi. Ja nyt siihen asiaan.

Mieti omaa yritystäsi, tuotettasi tai palveluasi. Onko teillä käsissänne brändi? Jos on, niin tuoko se teille arvoa ja euroja? Jos on ja tuo, niin nyt on hyvä aika lopettaa lukeminen, syleillä sitä omaa brändiä ja olla ylpeä yrityksen aineettomasta omaisuudesta.


Tässä ei-vastanneille kolmen kohdan brändiasia:


1) Brändin pääoma on tunnettavuutta, laadun kokemista, mielikuvia, arvoja, merkkiuskollisuutta ja muuta. Tätä kaikkea on vaikea saavuttaa, jos yritys ei hyödynnä voimavarojaan markkinoilla aktiivisesti.


Vinkki: Mieti, mitkä yritykselläsi olevat ominaisuudet ovat tärkeitä asiakkaalle? Jos yritys toimii eettisesti, kerro se kuluttajalle. Eettinen tuote ja eettisyyteen valveutunut kuluttaja löytävät toisensa. Avaa pöytälaatikko, ravistele tyhjäksi ja lajittele löydökset arvoa tuottaviin ja takaisin laatikkoon -kasoihin.


2) Unohda tavaramerkki, jos sinulla on sellainen. Tavaramerkki ei ole sama asia kuin brändi. Tavaramerkillä kuluttaja erottaa yritysten tuotteita toisistaan. Se on logo ja slogan. Brändillä on sellainen, mutta brändi ei ole sellainen. Brändi personoi tavaramerkin ja itse tuotteen tai palvelun.


3) Tuotteiden tekniset erot eivät ole edellytys vahvan brändin rakentumiseen. Edellytys ei ole mainonnan volyymi tai hyllyltä silmille tuleva pakkaus. Brändin menestys on ennen kaikkea asiakkaan käsissä. Asiakas määrittelee brändin järjellä ja sydämellä. Niin kuin henkilöllekin, myös tuotteelle, palvelulle ja yritykselle voi muodostua persoonallisuus ja siksi kuluttajat tunnistavat ne ja ymmärtävät niitä tunnetasolla.


Vinkki: Ajattele kuin asiakas, kysy asiakkaalta ja ennen kaikkea tunne asiakkaasi.Marika

0 kommenttia